Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Interesse om de smederij te bezoeken?
Antonius Verhoeven voormalig eigenaar van de Smederij
Fijne Feestdagen
Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte.Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteitsvoorziening en de plaatsing van een keukenblok. Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas. Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas. Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met hetgeen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren.
Op 20 januari 2020 heeft Dorpsraad Ravenstein een subsidie toegekend om daarmee een bijdrage te leveren voor de onkosten voor de restauratie van de smederij, met name in de realisatie van het keukenblok. Namens het bestuur hartelijk dank voor deze geldelijke bijdrage.
Op 28 januari 2020 heeft Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein onze smederij bezocht. Tijdens dit bezoek is er een cheque overhandigd aan onze voorzitter.
Namens het bestuur hartelijk dank voor deze geldelijke bijdrage.
Eind januari 2020 heeft Wiltec Uden werkjassen, een EHBO doos, een blusdeken en oordopjes geschonken. Dit alles zal de veiligheid ten goede komen als er in onze smederij gewerkt wordt aan het smidsvuur. Namens het bestuur hartelijk dank voor deze schenkingen
Een mooi en
Wij bedanken de volgende bedrijven en sponsoren voor hun bijdrage.
© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Designed by A.V. Last update: 02-03-2020

Omgevingsvergunning

Ons beleidsplan, waarin o.a. onze

doelstellingen en projecten zijn

beschreven, is aangepast.

Download de volgende documenten:

Beleidsplan 2020 Jaarverslag 2019
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
impuls aan de leefomgeving
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend. Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
Design & Consultancy for natural and built assest
Beleidsplan Jaarverslag
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier
Culturele ANBI
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716. Zie prijslijst voor een bezoek aan de Smederij.
Stichting Smederij Verhoeven
Pagina resolutie 640 in onderhoud
Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Lokatie
Contact
wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend.
Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Design & Consultancy for natural and built assest
Beleidsplan Jaarverslag
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716 Zie prijslijst voor een bezoek aan de Smederij.
Menu
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en
Wij bedanken alle bedrijven en sponsoren, voor hun bijdrage.
Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas. Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas.
Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte.Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven.
Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met het geen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met
hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren.
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Op 20 januari 2020 heeft Dorpsraad Ravenstein een subsidie toegekend om daarmee een bijdrage te leveren voor de onkosten voor de restauratie van de smederij, met name in de realisatie van het keukenblok. Namens het bestuur hartelijk dank voor deze geldelijke bijdrage.
Op 28 januari 2020 heeft Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein onze smederij bezocht. Tijdens dit bezoek is er een cheque overhandigd aan onze voorzitter.
Namens het bestuur hartelijk dank voor deze geldelijke bijdrage.
Eind januari 2020 heeft Wiltec Uden werkjassen, een EHBO doos, een blusdeken en oordopjes geschonken. Dit alles zal de veiligheid ten goede komen als er in onze smederij gewerkt wordt aan het smidsvuur. Namens het bestuur hartelijk dank voor deze schenkingen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteits voorziening en de plaatsingvan een keukenblok.
Ons beleidsplan, waarin o.a. onze doelstellingen en projecten zijn beschreven, is aangepast. Download de volgende documenten: Beleidsplan 2020 Jaarverslag 2019
Interesse om de smederij    te bezoeken?
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
“                                  Antonius Verhoeven                           voormalig eigenaar                           van de Smederij
Culturele ANBI
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
Home
impuls aan de leefomgeving
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier.
Omgevingsvergunning